Spremni za 21. stoljeće -
tehnologija i jezici

Suvremeni svijet je povezan i globaliziran. Građanin 21. stoljeća ima razvijene digitalne kompetencije i komunicira na stranim jezicima u svakodnevnom životu. Mobilna tehnologija donosi promjene u klasičnom pristupu učenju i nudi inovativnu mobilnu pedagogiju. Temelji naše metode su: europski okvir osam ključnih kompetencija, suradnja s europskim vršnjacima, iPad lab interaktivni e-udžbenici.

Europski okvir osam
ključnih kompetencija

Europski parlament i Vijeće je 18. prosinca donijelo preporuku o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje (2006/962/EC) koja je utjecala na reformu obrazovnih kurikuluma njenih članica. Razvijanje tih kompetencija izuzetno važan dio obrazovnih sustava diljem svijeta. Najnovija pedagoška istraživanja naglašavaju razvoj kompetencija u kontekstu društvenog učenja, pri čemu su učenici uključeni u aktivno učenje u stvarnim životnim situacijama. Europski okvir uključuje sljedećih osam kompetencija koje se smatraju ključnima za osobno ispunjenje i razvoj, aktivno građanstvo, društvenu uključenost i punu zaposlenost.

  1. komunikacija na materinskom jeziku
  2. komunikacija na stranim jezicima
  3. matematička kompetencija
  4. digitalna kompetencija
  5. učiti kako učiti
  6. društvene i građanske kompetencije
  7. smisao za inicijativu i poduzetništvo
  8. kulturna osviještenost i izražavanje

Suradnja s europskim
vršnjacima

eTwinning je tehnološka platforma za škole i obrazovne sustave koja potiče međusobnu suradnju njenih sudionika. U njoj sudjeluju 33 europske države. Prevedena je na 27 jezika, ima preko 315 000 članova te je na njoj ostvareno preko 41720 međunarodnih projekata između dvije ili više škola. Đaci različitog porijekla i kultura razvijaju zajedničke online projekte i uče jedni od drugih.

iPad lab i interaktivni
e-udžbenici

Opremljeni smo mobilnim iPad labom. Polaznici po želji i u dogovoru s profesorom mogu koristiti i vlastite mobilne naprave, te e-udžbenike umjesto klasičnih udžbenika. U tečajevima koristimo interaktivne materijale vrhunskih svjetskih izdavača za učenje jezika (Oxford University Press, Cambridge University Press, Huber, Edelsa i drugih).